Jäsenistö

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry on ympäristöalalla toimivien luonnon- ja ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja näitä aloja opiskelevien akavalainen edunvalvontajärjestö.

Hallitus

YKL:ää edustaa hallitus, joka valmistelee valtuuston kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeen panee valtuuston tekemät päätökset sekä vastaa liiton toiminnasta.

Valtuusto

Ylintä päätäntävaltaa YKL:ssä käyttää jäsenten valitsema valtuusto. Valtuustoon kuuluu 24 valtuutettua ja kuusi varavaltuutettua. Opiskelijoilla on oma valtuutettu ja varavaltuutettu.

Julkaisut ja oppaat

Ajankohtaisia julkaisuja ja oppaita eri sektoreilla työskenteville, kuten esimerkiksi Yhteistoimintaneuvotteluopas, löytyy täältä.

Liity jäseneksi

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton henkilöjäseniksi voivat liittyä luonnon- tai ympäristötieteellisen korkeakoulututkinnon tai muun vastaavan tutkinnon suorittaneet tai sellaista suorittavat henkilöt.

YTN:n oppaat jäsenille

Oikeudellinen neuvonta työelämän asioissa on jäsenelle nopeasti saatavilla oleva henkilökohtainen palvelu, josta vastaa YKL:n edunvalvontapäällikkö Arja Varis.

Neuvoja saat esimerkiksi seuraavissa asioissa
 

Edunvalvonta

YKL:n ydintoimintaa on jäsenten edunvalvonta.

Työmarkkinatutkimus

Vuosittainen työmarkkinatutkimus tuottaa tärkeää tietoa jäsenistöstämme edunvalvontatyömme pohjaksi

Valtiosektori

YKL hoitaa virastojen - ja laitosten edunvalvontaa ja neuvottelutoimintaa yhteistyössä muiden akavalaisten järjestöjen kanssa. Valtiosektorin edunvalvonnasta vastaa edunvalvontapäällikkö Arja Varis.

Kuntasektori

Kuntasektorin neuvottelutoiminnasta vastaa JUKO:n Kunnan neuvottelukunnan alainen tekniikan jaosto, joka neuvottelee kuntien teknisten sopimuksesta.

Liittyminen

Vain liittymällä alansa ammattiliittoon voi vaikuttaa työelämässä nyt ja tulevaisuudessa.

Opiskelijatoimikunta

Opiskelijajäseniä on jo yli tuhat. Tutustu tästä paikkakuntasi omaan opiskelijaedustajaan.

Opiskelijatapahtumakalenteri

Löydä täältä kaikki opiskelijoille suunnatut tapahtumat, mitä liitossa järjestetään. Tarkista myös YKL:n virallisen tapahtumakalenterin puolelta koulutukset.

Työskentely ulkomailla

Kansainvälinen harjoitteluohjelmia on useita. Monien kautta harjoitteluun voivat hakea myös vastavalmistuneet.